Объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).
ОСББ Социальный проект.

Главная | Законы | Кодексы
Реклама

Купить кафель в Украине по Оптовым Ценам!!! Доставка!!!

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОСМД и ЖСК скачать практическое пособие. Законодательные и нормативные акты

По материалам книги "НАСТОЛЬКОЯ КНИГА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОСМД И ЖСК"
Автор и составитель Хобот Павел Васильевич,
председатель Ассоциации собственников жилья Днепропетровска "Наш дом"

информация соответствует законодательству Украины состоянием на 01.11.2008 года.

Приложение 1. Законодательные и нормативные акты


Рекомендованный перечень законодательной и нормативной базы по деятельности ОСМД и ЖСК
Законы Украины

  • Закон України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку»
  • Закон України «Про кооперацію»
  • Закон України  «Про житлово-комунальні послуги»

Решения Конституционного суда Украины

  • Витяг з рішення Конституційного Суду України «Про тлумачення положень пун­кту 2 статті 10 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду»

Документы Кабинета Министров Украины

  • Постанова КМУ «Про реалізацію Закону  України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 11.10.2002 р. № 1521
  • Постанова КМУ «Про затвердження Порядку фор­мування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання бу­динків і споруд та прибудинкових територій» від 12.07.2005 р. № 560
  • Постанова КМУ „Про Порядок погашення реструктуризованої заборгованості та внесення поточних платежів за житлово-комунальні послуги” від 08.10.1992 р. №572
  • Постанова Ради Міністрів УРСР «Положення про порядок обстежен­ня стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності са­нітарним та технічним вимогам та визнання жилих будинків і при­міщень непридатними для проживання» від 26.04.1984 р. № 189
  • Правила користування приміщеннями житлових будинків, затверджені постановою КМУ від 24.01.2006 р. № 45
  • Порядок  участі в організації та фінансуванні ремонту приватизованих житлових будинків їх колишніх власників, затверджений постановою КМУ від 24.01.2006 р. № 45

Документы министерств и государственных комитетов
1.11. Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження Типового статуту об'єднання співвлас­ників багатоквартирного будинку та Типового договору відносин влас­ників житлових і нежитлових приміщень та управителя» від 27.08.2003 р. № 141.
1.12. Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затвержені наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 25.08.2005 р. № 76
1.13. Примірний перелік послуг з утри­мання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремон­ту приміщень будинків і споруд, затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 р. № 150
1.14. Єдиний класифікатор житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженер­ного обладнання, затверджений Наказом Держбуду України від 30.09.1998 № 215.
Решения Днепропетровского городского совета
1.15. «Про типовий договір про тимчасову передачу повноважень щодо управління та утримання будинку (комплексу, або його частини) та прибудинкової території»від 19.09.2007 р. №38/19
1.16. «Про порядок зняття з балансу житлово-комунальних підприємств багатоповерхових житлових будинків (комплексів, або їх частин) і передачі їх на баланс об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків» від 19.09.2007 р. №39/19
Решения исполнительного комитета Днепропетровского городского совета

1.17. «Про затвердження тарифів на     послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово-експлуатаційних підприємств комунальної власності територіальної громади м. Дніпропетровська, підпорядкованих управлінню житлового господарства міської ради» від 20.11.2007 р. № 3763

Советники для Форекс


Законы Украины,
постановления, приказы


Кодексы Украины

Полезные справочники


Энциклопедии